Henrik Brinck Hansens Orgelbyggeri har gjennom arbeid med vedlikehold av pipeorgler og harmonier, samt stemming av pianoer gjennom 30 år skaffet seg et meget sterkt kompetansenivå innen faget orgelbygging. Gjennom reiser i hele Norge og Europa, samt en rekke studieturer ellers i verden, har Henrik Brinck Hansen Orgelbyggeri skaffet seg kunnskap om samtlige instrumenttyper innen orgelbygning.

Det er her De som kunde kan dra nytte av våre meget konkurransemessige og fordelaktige priser på vedlikehold av alle typer orgler.