Henrik Brinck Hansen begynte sin karriere som orgelbygger i 1971. Han ble så  i 1975 utlært hos Starup og søn,  København.

1982 ble han ansatt hos Marcussen og søn (Åbenrå, Danmark) 

1986 ble han ansatt hos Bruno Christensen og sønner (Terkelsbøl, Danmark)

1988 ansettelse som frilanse hos A. Lang (Espergerde, Danmark)

1990 Emigrasjon til Norge hvor han startet eget orgelbyggeri

1991 etablerte Henrik Brinck Hansen orgelbyggeri seg på Fluberg i egne lokaler. Per i dag er vi et firma med 3 årsverk.

 

Firmaet bygger orgler i 17- og 1800 tals stil og klang. Den foretrukne inspirasjonskilden stammer fra 1700 tallet, fra G. Silbermann, Tyskland. I tillegg også spesielt 1800 talletsr A. Cavallie-Coll,  Frankrike.

 Orglene fremstilles kun i skandinavisk kulturtre, det vil si furu, gran, eik og bjørk. Uten bruk av regnskogstre. 

Teknisk sett fremstilles orglene etter tradisjonelle prinsipper, med vindlader, belgtraktur og orgelhus i heltre.

 

Firmaet fremstiller selv alle delene til orglet inkl. en del piper.

Opus

1 - 1990 Øvingsinstrument til musikkdirektør Rune Engsjø Stockholm 4 stemmer

2 - 1991 Røn kirke i Valdres 1 manual og pedal  9 stemmer

3 - 1993 Lillehammer kirke kororgel 2 manualer og pedal 12 stemmer

4 - 1994 Todal kirke Nytt orgel bak gammel fasade 2 manualer og pedal 12 stemmer

5 - 1995 Mykland kirke 1 manual og pedal 7 stemmer

7 - 1995 Treungen kirke 2 manualer og pedal 15 stemmer

8 - 1996 Grøtavær kirke 1 manual og pedal 5 stemmer

9 - 1997 Sekkemo kirke 1 manual og pedal 6 stemmer

10 -1998    Lunde kirke 1 manual og pedal 8 stemmer

11 -1998 Nordberg kirke kororgel 1 manual 4 stemmer

12 -1999 Skåre kirke, Haugesund 2 manualer og pedal 12 stemmer

13  -1999 Madlamark kirke 2 manualer og pedal  20 stemmer

14  -2001 Skjervøy kirke 2 manualer og pedal 15 stemmer

15  - 2001 Hegra kirke 2 manualer og pedal 21 stemmer

16  - 2002 Sengskroken kapell 1 manual og pedal  7 stemmer

17  - 2003 Toridal kirke 2 manualer og pedal 15 stemmer

Dessuten kan vi henvise til en lang rekke restaureringsprosjekter, samt reparasjoner og stemningsoppgaver.