Velkommen til Henrik Brinck Hansen Orgelbyggeri sine  hjemmesider. Her kan De lese mer om hvilke prosjekter vi har arbeidet med de siste årene, De kan se bilder, og selvfølgelig lese mer om vår bedrift. Hvis det er noen spørsmå,l kan De bruke e-post adressen De finner under, eller klikke på kontakt linken i menyen til venstre.

Siden og firmaets visuelle profil  er ikke helt ferdig enda, og vil derfor med tid og stunder endres med mer bilder, og fagrettet informasjon, samt et mer estetisk harmoniserende profilgrunnlag.  Velkommen tilbake ved en senere anledning..